Juridische disclaimer

Deze Internet site wordt u aangeboden door Vogelzang parket. Op de inhoud ervan (alle teksten, beelden, geluiden en programmatuur) rust auteursrecht, er mag niets van worden gekopieerd en/of aan veranderd. Vogelzang parket zet zich in voor juiste en actuele informatieverstrekking op de site, maar geeft dit aangaande geen garanties voor nauwkeurigheid en volledigheid. Hieronder worden eveneens niet tijdig doorgevoerde prijswijzigingen en onjuiste of onvolledige productspecificaties begrepen.
Vogelzang parket aanvaardt geen aansprakelijkheid voor (vermeende) schade, voortvloeiend uit uw bezoek (of uit het niet kunnen verkrijgen van toegang) tot www.vogelzangparket.nl, of uit het afgaan op informatie die op site wordt verstrekt.

Bepaalde hyperlinks (verwijzingen buiten het domein vogelzangparket.nl) in onze site brengen u naar sites van derden, waarbij Vogelzang parket geen enkele aansprakelijkheid aanvaardt voor de daar aangeboden informatie.
Gegevens, suggesties, ideeŽn en materialen die u aan Vogelzang parket toestuurt (al dan niet per e-mail of elektronisch vragenformulier) zijn in principe niet-confidentieel en mogen door Vogelzang parket vrijelijk en zonder uw toestemming worden gebruikt of gereproduceerd.
Het is Vogelzang parket daarbij toegestaan om door u voorgestelde ideeŽn, concepten, kennis en technieken naar eigen inzicht te gebruiken. Een uitzondering hierop vormen de gegevens van persoonlijke aard (zoals naam- en adresgegevens). Hierbij hanteert Vogelzang parket de richtlijnen zoals die in de Wet Bescherming Persoonsgegevens zijn vastgelegd.

Alle gegevens die u stuurt naar www.vogelzangparket.nl dienen juist en rechtsgeldig te zijn, en mogen geen inbreuk maken op rechten van derden. Vogelzang parket behoudt zich het recht voor om de inhoud van de site en de tekst van deze juridische verklaring op elk gewenst moment naar eigen inzicht te wijzigen.